Registrace
Menu

All Black 24 ml

poppers

Kód: 211262

Čistič kůže. Směs isopropyl nitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

339,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo pozítří po celé ČR
 • Diskrétní
  nákup

 • 10 000+ hraček
  skladem

 • Doprava zdarma
  od 999 Kč

 • Doručení již
  za 60 minut

Zákazníci s tímto produktem kupují

All Black 24 ml

All Black 24 ml

poppers

339,00 Kč
Více než 5 ks skladem
Doručíme dnes po Praze nebo pozítří po celé ČR

Popis

Poppers All Black 24 ml. Čistič kůže. Prodejné pouze osobám starším 18 let.

Složení

isopropyl nitrite (CAS 541-42-4)
propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H341 Podezření na genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Recenze

Pro tento produkt zatím sbíráme zákaznické recenze, které zde již brzy uvidíte…

Parametry

Obsah (ml) 24
Originální název All Black 24 ml
Hmotnost (g) 78

Zařazeno

Sexshop 51 chat

Produkty známe jako své boty. Rádi poradíme

Od pondělí do soboty 9:00–19:00 volejte +420 222 360 669 nebo napište na chat.

Otevřít chat
Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte.